Ultrazvuk

ULTRAZVUK  ima mehaničko i toplotno dejstvo, predstavlja veoma efikasno sredstvo u terapiji brojnih patologija nervnog i koštano-mišićnog sistema. Poboljšava mikrocirkulaciju, relaksaciju tkiva i ubrzava metabolizam. Medicinski ultrazvuk koristi se na frekvencijama od 1 MHz ili 3MHz, u kontinuiranomi ili impulsnom režimu u različitim ciklusima. Terapija ultrazvukom je klasifikovana kao mehaničko-termička terapija s obzirom na složeni efekat koji se dobija

Zvučni talasi predstavljaju periodična longitudinalna treperenja sredine, tj. periodična zgušnjavanja (kompresija) i razređenja (dilatacija) molekula čvrste, tečne i gasovite sredine kroz koju se prostire.

INDIKACIJE ZA ULTRAZVUČNU TERAPIJU :

– kalcifikacije u muskulaturi ramena

– Hiperemizaciju tkiva
– Ubrzanje metaboličkih funkcija i mikrocirkulacije
– Poboljšanje mehaničkih osobina vezivnog tkiva (vlakna kolagena)
– Ublažavanje bola
– Miorelaksaciju
– Ubrzanje procesa zarastanja uključujući
– Stimulaciju zarastanja koštanog tkiva

– stimulacija osteogeneze (stvaranja kostiju),

– Povrede mekih tkiva (distorzije, distenzije, kontrskture i rupture), neuralgije, kauzalgije, Dipitrenova kontraktura, entezopatije ramena, kolena, kuka, lakta (upala mesta pripoja tetive za kost najčešća kod ahilove tetive, lakta („teniski i golferski lakat“), ramena, kolena („skakačko koleno“)…

KONTRAINDIKACIJE ZA ULTRAZVUČNU TERAPIJU  :

– tromboflebitis

– loši krvni sudovi

– akutna zapaljenja

– akutna infekcija

– maligna oboljenja