Tijana Ivanković

Tijana Ivanković je rođena 1987. u Novom Sadu. Završila je srednju medicinsku školu, opšti smer  i za fizioterapeuta, diplomirala na Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, smer strukovna medicinska sestra, nakon tog stekla i zvanje strukovni fizioterapeut. Tvorac je mnogih naučnih radova prikazanih na seminarima i kongresima zdravstvenih radnika poslednjih 9 godina. Radni staž od 13 godina garant je njenog kvaliteta i posvećenosti poslu. Stručnost, obrazovanje i medicinska etika su osobine koje krase našu Tijanu. Od 2015.god sa ponosnom nosi zvanje master sportske medicine.

Omiljeni citat:

Učitelj je bio učenik