Terapije

BOLOVI U LEĐIMA
BOLOVI U VRATU
RAZNE VRSTE BOLOVA

DUNAVSKI TERAPIJA

DUNAVSKI terapija je ubedljivo najučinkovitija terapija pomoći kod bolova ovog tipa jer predstavlja sublimaciju našeg medicinskog obrazovanja i mnogih istočnjačkih tehnika tretiranja bolnih stanja. 

Trudimo se da pratimo savremene holističke principe u tretiranju bola, kao i odredjene postulate prirodne medicine, prvenstveno Kineske. To su istočnjake tehnike i metode koje su se pokazale odličnim u našem 17-o godišnjem isksutvu u tretiranju bola.

Dunavski terapija se ne sprovodi samo kod težih oblika bolova, kao što je mišljenje jednog manje dela klijenata. Može se sprovoditi i kod jednostavnijih uzroka za koje su po proceduri namenjene terapetuske masaže ili kod malo kompleksnijih stanja za koje su namenjene medicinske masaže. U tim slučajeva sa DUNAVSKI terapijom, period oporavka ide znatno brže.

U kojim slučajevima Dunavski terapija daje minimalne rezulate ?

Samo u slučajevima kada klijent dodje sa nejasnom dijagnozom ili pogrešnom dijagnozom.

Mišljenja fizijatra, ortopeda, neurologa radiologa kao i nalaz magnente rezonance ne stariji od 6 meseci, uvek su dobrodošli da bi uzroke bolova suzili na što manje polje.

Trajanje : 25 minuta / cena 3.000 dinara