TENS

TENS ili transkutana elektro-nervna stimulacija se zasniva na elektroanalgeziji, stimulacijom nervnih vlakana za prenos bola. Primenjuje se kod svih ortopedskih, reumatoloških i neuroloških stanja.

Svojim mehanizmom dejstva – elektronervnom stimulacijom, izaziva veoma pozitivan efekat na bol (kupiranje bola) i ima veliku primenu kod neuralgija. Koristi se kod sledećih oboljenja: neuralgije, neuritisi, periartritis, epikondilitis, cervikalni i lumbalni sindrom, artroze i artritisi u fazi jakih bolova…

Transkutana električna nervna stimulacija je metoda lečenja bola električnim draženjem nervnih završetaka u koži naizmeničnim niskofrkventnim strujama.