Rehabilitacija nakon mastektomije

Oporavak nakon mastektomije ( operacija tumora dojke ) veoma je važan segment u održavanju kasnijeg kvaliteta života. Mastektomija nije samo rez na telu žene, već i rez na duši.

Mastektomija je hiruška intervencija  otklanjanja dela ili čitave dojke.

Imamo  pet različitih tipova:

 • Prosta“ ili „totalna“ mastektomija
 •  modifikovana radikalna mastektomija,
 • radikalna mastektomija,
 • parcijalna i subkutana odnosno potkožna mastektomija (posle koje ostaje očuvana bradavica).

Kod totalne mastektomije, uklanja se cela dojka, ali ne i žlezde pod pazuhom, niti se sklanjaju mišići ispod dojke.

Dvostruka mastektomija predstavlja amputaciju obe dojke . Predstavlja  još veću i težu operacija. Uz mastektomiju se može obaviti i rekonstruktivna operacija. Mada se kod dijagnostikovanja malignog tumora preporučuje odlaganje rekonstrukcije dok se ne završe  terapije.

Nakon intervancije u slučaju  benignih ili malignih tumora dojke ,radi se kompletna ili parcijalna rekonstrukcija u zavisnosti od toga kako je urađena prethodna operacija.

Jedan od obaveza rekonstruktivnog hirurga je da primenom različitih tehnika i tkiva, uz pomoć veštačkih materijala, u ovom slučaju silikona, napravi dojku što približniju odstranjenoj.

Ali, pored implantanta, mora se  nadoknaditi i kvalitetna koža koja se uzimama sa leđa ili trbuha. Važno je da krajnji rezultat bude što bolji.

Postoji nekoliko desetina pristupa mastektomiji. Svaki ponaosob od njih zavisi od niza faktora koji se odnosen uglavnom na : veličinu kancera, njegovu lokaciju, brzinu njegovog rasta i razvoja, kao i to da li pacijentkinja želi mastektomiju ili lumpektomiju. Vrsta hirurškog zahvata takođe zavisi i od toga da li je operacija profilaktička (preventivna) ili zahteva dodatni rekonstruktivni pristup.

Totalna (potpuna mastektomija) je jedno od rešenja. Kompletna dojka se odstranjuje, ali njen krucijalni sadržaj biva ostavljen – posebno se taj deo odnosi na glavne krvne sudove. Najčešće se odstranjuju takozvane sentinelove limfne ćelije, jer se smatra da se tumor najpre u njima razvija. Pacijentkinje koje se podvrgnu ovakvoj operaciji idu kući iz bolnice nakon kratkog perioda i gotovo uvek se koriste drenažne cevčice koje se prvobitno postavljaju unutar rane kako bi višak tečnosti, krvi i limfe mogao nesmetano da iscuri. Drenaža se skida nakon par dana, jer se pomenuta tečnost smanjuje svakim danom do 30 ml. Osobe koje su primorane da se podvrgnu potpunoj mastektomiji ostaju bez cele dojke zahvaćene tumorom i često se sugeriše da se odstrani i druga dojka preventivno, jer postoji verovatnoća da se tumor pojavi i u njoj.

Jedan od zastupljenijih oblika mastektomije predstavlja I modifikovana ( radikalna ) mastektomija, odnosno odstranjivanje cele dojke. U ovom slučaju pektoralni mišić ostaje sačuvan. Modifikovana radikalna mastektomija pomaže da se utvrdi da li se već postojeći tumor proširio negde dalje, ispitivanjem limfnih čvorova i njihovih sadržina.

MASTEKOTMIJA – Rehabilitacija

Mastektomija nije samo rez na telu, već I rez na duši svake žene. Osećaj neizvenosti, osećaj slabosti I bespomoćnosti ali I osećaj koji mnoge žene probudi I okrene ih ka sebi da više pažnje obraćaju na sebe, na svoje zdravlje, na svoje uživanje I da konačno sebe stave na prvo mesto .

Ovde nećemo pisati o samom procesu mastektomije . O tome vam je verovato pričao vaš hirurg. Ovde ćemo se baviti pozitivnim aspektima oporavka kako bi što lakše I što lepše se vratili jednom kvalitetnijem I srećnijem životu, kako bi se što pre vratili deci, unucima, poslu I živeli punim plućima što kvalitetnijie.

Do pre 6-7 godina žene koje su imale mastektomiju, bile su jako slabo informisane o pravilnom procesu njihovog oporavka I mnoge od njih I dan danas nose posledice nedovoljnog ili nikakvog procesa rehabilitacije. Napretkom drušvenih mreža, kolega fizioterapueta koji se bave I limfoterapijom, lekara onkologa koji su I pisali knjige na ovu temu, svest I adevkatnoj I pravovremenoj rehabilitaciji podiže se na jedan ozbiljniji nivo.

Posle opracije tumora dojke koji podrazumeva I uklanjanje odredjenog broja limfnih žlezda iz potpazušne jame, vrlo verovatno je da če se javiti otok ruke koji stručno u medicine zovemo LIMFEDEM.

Limfedem ruke se najčešće javlja u prve dve godine za vreme terapije zračenjem. Ovo napominjeno jer postoji limfedem koji se javi odmah nakon operacije I njega smanjimo za 2-3 meseca kada se formiraju novi limfni putevi ( anastomose ). Medicinska praksa kaže da će se u oko 35-40% slučajeva kod žena razviti neki od stupnjeva limfedema nakon operacije.

Rizik za nastanak limfedema :

 • ako je odstranjeno svo tkivo tj. Sve limfne žlijezde iz axile
 • ako lečenje zahteva zračenje axile nakon odstranjenja limfnih žlezda
 • ako se karcinom proširio na limfne žlezde
 • ako lečenje uključuje hemoterapiju
 • ako je radjena mastektomija
 • ako ste prekomerne telesne težine
 • ako ste teški pušać
 • ako imate dijabetes

-ako ste ranije imali operativni zahvat u području axile

Rana rehabilitacija nakon mastektomije

Uloga rane rehabilitacije kod pacijenata s mastektomijom od izuzetne je važnosti i ogleda se u fizičkoj i psihičkoj rehabilitaciji žene.

Nedovoljna aktivnost u ramenom zglobu operisane strane uglavnom dovodi  do deformisanja, ukočenosti  I daljeg smanjena funkcije kroz smanjen obim pokreta. Kako bi to predupredili da posle operacije nastavite normalno da živite I budete što efikasniji I na poslu I u kući, oporavak treba početi veoma rano I sporvoditi ga što duže. Instant rešenja ne postoje.

Uloga rane postonkološke  terapije  ( ONKOLID – limfna drenaža namenjena isključivo operisanim ili zračenim pacijentima  ) ima višestruke befeite koje ćemo ukratko opisati.

ONKOLID sprečava  većinu mogućih posoperativnih komplikacija a najčešće se vezuje za pojavu limfedema I fibroze tkiva. Pored ovog oblika limfoterapiej ( ONKOLID ) sastavni deo rehablitacije predstavlja I kinziterapija gde sa pacijentima prvo radimo zajedno vežbe a onda oni nastavljaju sami .

Najvažnije je da se sa oporavkom krene odmah nakon izlaska iz bolnice. Naravno to zavisi od brzine zarastanja rane. Oporavak podrazumeva primenu kineziterapije predvidjena za pacijente nakon masteketomije I sukcesivno izvodjenje Onkolida ( poseban oblik post-hiruške limfne drenaže ) kojim se tretiraju pacijenti.

Pacijentima nakon mastekotmije, savetuje se :

 • Ne nositi ručni sat na ruci sa strane gde je radjena intervencija
 • Na toj ruci se ne sme meriti pritisak
 • Na toj ruci se ne sme vaditi krv ili davati bilo kakve vakcine, injekcije ( antiinflamatornog sadžaja )
 • Ne smeju se raditi nikakvi testovi na alergiju
 • Ne držati upaljenu cigaretu u toj ruci
 • Peglanje samo ako mora I to uz veoma česte pauze
 • Izbegavati držanje oklagije u ruci I rad sa njom
 • Ne nositi prstenje na ruci sa strane gde je radjena mastektomija
 • Nikako ne seći na toj strain nokte na šaci do živca zbog mogućih infekcija
 • Ne izlagati celo telo jakom Suncu I obavezna upotreba krema sa najjačim faktorom zaštite.
 • Ne prati sudove bez gumenih rukavica
 • Ruke ne smeju da budu ceo dan u spuštenom položaju