Razne vrste bolova

Bol su uglavnom deli na akutni ( trenutni ) i hronični ( trajni, postojani). Svaki bol ima izmedju 3 i 5 faza razvoja. U zavisnosti od faze u kojoj se pacijenti jave , zavisi i dužina i procenat izlečenja. Nekada se zaista stvari same od sebe poprave, medjutim vrlo često se čekanje da se bol sam od sebe zaleči, ne isplati jer se situacija samo dodatno zakomplikuje. U tom slučaju period terapija traje znanto duže a ponekad zna biti i prilično bolan.

Ono po čemu smo poznati jeste uspešno rešavanje spinalno-muskulo-skeletnih bolova. Spinalni bolovni se odnose na regiju kičme ( cervikalna , torakalna ili LS kičma ).

Velikog uspeha takodje imamo i u rešavanju problema :

Sindrom karpalnog tunela

Sindrom karpalnog tunela nastaje upalom nervus medianusa. To je bolest koja se odlikuje gubljenjem snage u šaci ( jednoj a kasnije mogu biti i obe) . U početnoj fazi simptomi su blago trnjenje u svih 5 prstiju, kasnije bol u šaci a često bol bude propraćen i odsustvom snage u toj šaci. U odmakloj fazi bol se širi iz šake i zrači prema laktu. Neretko se bol kod karaplnog tunela može proširiti čak do ramena. Često se javlja kod trudnica, uglavnom u obe šake.

Lateralni epikondilitis ( teniski lakat )

Teniski lakat se najmanje javlja kod tenisra, gotovo zanemraljiv broj. Obično se javlja kod puno puta ponovljenih neprirodnih pokreta gde su uključeni mišići podlaktice. Spada u vrstu tendinitis , gde se na tetivi podlaktice vremenom počnu javljati mikro-traume ( mikro pukotine) koje uzrokuju ovu vrstu bola. Bol se može lokalizovati u gornjem, spoljašnjem delu lakta. U odmakloj fazi ako se ne leči na vreme, može zračiti čak do šake naniže ili do ramena naviše. Pacijenti u poodmakloj fazi, nisu u stanju da drže ni četkicu za zube od jačine bolova koji proizvodi ovaj vrsta tenditisa.

Simptomi : Bol u zglobu lakta koji se širi, slabost u regiji nadlakta ili podlakta, bolno na dodir, nemogućnost potpunog ispravljanja podlakta do 180 stepeni, bolnost prilikom protezanja mišića…

Medijalni epikondilitis ( golferski lakat )

Kod medijalnog epikondilitisa, bol se javlja sa unutrašnje strane lakta. To je tetiva mišića koja omogućava savijanje šake. Isti je uzrok nastanka kao i kod lateralnog epikondilitsa, dugotrajno ponavljanje neprirodnih pokreta usled čega dolazi do upale tetive.

Simptomi : Obično će pacijenti iskusiti bol prilikom obavljanja zadataka hvatanja ili otpora na savijanje ručnog zgloba / prsta. Bol se može javiti i kada se mišići protežu. Prisutna će i biti napetost direktno preko koštanog epikondila i mogu postojati bolne tačke-okidači u mišićima pregibača zglobova.

Neki pacijenti će takođe imati ukočenost vrata i zategnutost, kao i simptome iritacije srednjeg nerva, n.medianusa. Većina pokreta lakta će biti bezbolna, dok je hvatanje bolno.

Adhezivni kapsulitis – smrznuto rame

Adhezivni kapsulitis je oboljenje zglobne kapsule . Poznato je pod nazivom i “ zaleđeno rame “ ili blokirano rame. Kapsula ramenog zgloba je izuzetno rastegljiva i omogućava veliki obim pokreta. Kada dođe do njene retrakcije – javlja se ograničenost i blokiranje pokreta po tipu zaleđenog ramena.

Kako nastaje ? Postoji puno teorija kako nastaje, ali nijedna nije do kraja dokazana što predstavlja pravi problem i odredjivanju prave terapije. Prva faza je uvek neutralisanje bola a onda povećanje radijusa pokreta. Ako imate dijagnozu adhezivnog kapsulitisa, naoružajte se strpljenjem jer tok lečenja nekada može da potraje i do 2 godine. Obično je to od osam meseci do godinu dana ali nekada se razvuče i do 2 godine.

Ovo su samo najčešći problemi zbog kojih nam se javljaju klijneti, van onog bola koji se odnosi na lumbo-sakralni i cervikalni deo kičme po čemu smo prepoznatljivi sa našom potpuno prirodnom terapijom „DUNAVSKI“.

Za sva pitanja i informacije u vezi sa vašim problemom, pozovite nas na broj : 061/145-00-00 . Nemojte pisati dugačke mailove u njima objašnjavati problem. Svakako morate doći na konsultacije da bi smo preciznije odredili uzrok problema. Na takve mailove ne odgovaramo. Na SMS poruke takodje ne odgovaramo.

.

Molimo vas da komentare o terapijama, terapetuskim , terapijskim masažama, ostavljate OVDE u odeljku TERAPIJE, kako bi svi komentari iz ovog dela bili na jednom mestu, za one koji žele da ih pročitaju. Hvala