Post liposukcijska limfna drenaža ( POLID )

Spada takodje u grupu medicinskih masaža  postoperativne rehabilitacije.

Nakon liposukcije, tretirano tkivo je otečeno, bolno, puno hematoma I limfnih “jezeraca” . Zbog nagle I invazivne promene anatomske strukture na regijama kroz koje je kanila vršila penatraciju otoci na telu praćeni jakim bolovima su nužnost neko vreme. Kanila za mehaničku liposukciju,  kada prodire kroz kožu  istovremeno se ponaša I kao veliki usisnik . Ona na svom putu  kroz tkivo agresivno kida sve što joj se nadje na putu i usisva u sebe. Usisava krvne sudove, limfne čvorove, razbija limfne kanale, delove tkiva uz primanu sukciju masti. Zbog svoje testaste strukture, tj.visoke koncentracije belančevina u tkivu, limfni edemi iziskuju kompleksan I temeljan pristup svakog fizioterapueta.

Preko 10 godina uspešno radimo post-liposukcijsku rehabilitaciju koja uključuje i POLID limfne drenaže. Inače smo prvi u Vojvodini pre 10 godina počeli da sprovodimo POLID protokol.

Mnoge naše klijentkinje zbunjuju saveti lekara koje dobiju od svojih hirurga iz Turske nakon liposukcije ili BBL-a i saveti lekara koje dobijaju od lekara u Novom Sadu ili Beogradu. Ako je BBL radjen na nekoj klinici u Turskoj , POLID ćemo prilagoditi njihovim zahtevima. Inače sa par klinika iz Istambula saradjujemo zadnjih par godina i tačno znamo na čemu insistiraju kod POLID-a. Ako je BBL ili liposukcija radjena u Srbiji, radićemo naš standaradni protokol.

Zato je neophodno čim se skinu konci da se ODMAH krene sa POLID rehablitaicjom. Na to će vas uputiti i vaš hirurg.  Pored navedenih benefita koje nosi ova vrsta limfne drenaže, ona sprečava i stvaranje fibroznih tkiva. To su ona tkiva koja ako fizioterapeut ne razgradi odmah na početku sa POLIDOM, kasnije daju jako ružnu liniju tela na nekim mestima. Pogotovu kad ta fibrzozna tkiva srastu medju sobom i mogu dodatno da naprave komplikacije.

Zato uvek naglašavamo : KADA PLANIRATE DA RADITE LIPOSUKCIJU, PRVO ZAKAŽITE TERMINE ZA POLID da ne bi došli u situaciju kao neke naše klijentkinje koje su termine za polid čekale mesec dana nakon skidanja konaca jer nisu na vreme zakazale termine. Termini za POLID se kod nas čekaju uglavnom oko 2 nedelje . Imamo klijentkinje bukvalno iz cele Vojvodine i delom iz Beograda.

.

Ubrzavanje protoka limfe

POLID ubrzava protok limfne I do 4 puta I na taj način povećava limfni transportni kapacitet izbacivanja toksina iz tela I viška telesnih tečnosti. Za vreme liposukcije , često se oštete već trasirane limfne magistrale kojima je prolazila limfa. Postupak POLID potpomaže što ranijem formiranju novih limfnih magistrala u regijama koje su hiruški tretirane liposukcijom gde je klasična limfna drenaža ( kozmetička LD) nemoćna.


Post-liposukcijska limfna drenaža populano zvana POLID znatno ubrzava process rehabilitacije skraćujući oporavak s nekoliko meseci na nekoliko nedelja a istovremeno sprečava stvaranje fibroza.

Kada se radi stručno, po svim medicinskim kriterijumima , POLID ( post-liposukcijska limfna drenaža) je vrlo prijatna i efikasna. U početku, odmah nakon skidanja konaca, zna biti pomalo i bolna prvih par terapija.

Nestručno uradjena medicinska limfna drenaža ili  kozmetička LD  dovodi do povećanja krvnog pritiska , povećanja limfedema iniflitracije toksina iz limfe direktno u krv što je preduslov za otkazivanje bubrega i jetre.

Veći i kompleksniji zastoji limfe događaju se nakon LIPOSUKCIJE (sukcije masnih tkiva ). Zastoji limfne su neminovni bilo da govorimo o ML (mehaničkoj liposukciji sa kanilom I penatrativnim postupkom direktno kroz kožu) ili govorimo o LL ( laserskoj liposukciji gde nema direktne penatracije kanilom, nema ni ožiljaka ali su tretirane regije na distalnim ekstremitetima , gluteralnoj regiji kao I abodmenu, izrazito bolne. Po mišljenu nekih naših pacijenata, čak I bolnije nego kod mehaničke limfne drenaže.

Estetski hirurzi aktivno preporučuju POLID za uklanjanje limfnih edema koji nastali kao posledica operacije ili nakon liposukcije.

<<<Smeju ga izvoditi isključivo strukovni / dipl. fizioterapueti.>>>

Cena : 30 min / 2.500 din. 45 min / 3.000 din. 60 min / 3.500 din