Moja lična masaža

Moja lična masaža –  predstalja masažu koja se pravi specijalno  na licu mesta i za svakog je posebna .

Nastanak ovako kompleksne  masaže, mada je po kompleksnosti daleko od klasičnih masaža na kakve je većina navikla,  ima nekoliko faza u svom razvoju zbog svoje egzaknosti i osetljivosti :

 

PRVA FAZA :

U prvoj fazi fizijatar ili neko od naših najiskusnijih fizioterapeuta će sa vama uraditi 6-7 dijagnostičkih procedura  da bi  imao što jasniji  uvid u stanje vašem mišićnog  ,osteopatskog sistema, radijusa vaših zglobova lokomotornog sistema,  svi pregledi kičmenog stuba koji se palpativno mogu uraditi , devijacije cervikalne kičme, dislokacije kukova, sva merenja refleksa.

 

DRUGA FAZA :

Druga faza podrazumeva ANALITIKU dobijenih dijagnostičkih rezultata  kao i  razmenu mišljenja sa ostalih fiziopterapeutima  ili  fizijatrom na čemu će biti akcenat  za vreme MLM-a (moja lična masaža). Da li su to kukovi, ramena, vrat , kolena , trapezusi  ili neki drugi deo koji je akutno kritičan ili ima tendenciju da postane žarište bola u kratkom period  a sve aktivnosti npr, na random mestu imaju tendenciju da  dodatno iziritiraju upaljeni nerv ili  mišićnu strukturu koja je pod napadom  bola.

 

TREĆA FAZA :

Ova faza predstaljva  selekciju problema pacijenta  po prioritetima u nastajanju  i odabir tehnika koje ćemo koristiti za vreme masaže. Obizirom da radimo ubedljivo najviše masaža u Vojvdini, a ne samo u Novom Sadu, za svaku tehniku  uvek imamo i po 3 rezervne tehnike za slučaj da neka od odabranih ne odgovara našoj klijentkinji. Zamena tehnike ide tako da je menja drugačija tehnika po karakteru ali idetnična po efektu.

 

U zavisnoti od problema koji tretiramo a u želji da bolno mesto što pre nestane  uvek je poželjno da uključimo i aparatnu fizikalnu terapiju uz precizno odredjene doze. Aparatna fizikalna terapija podrazumeva upotrebu:  ultrazvuka, magnetne terapije svih frekvencija i snaga koje naši uredjaji pokrivaju a pokrivaju i više od potrebnog, lasere svih vrsta i dubina pentaracije, elektro terapiju (IFS, EMS, TENS, galavn, diadinamik, ruske struje, jonoforezu), tunel solenoid, terapijski  magnetni PEMP 3 sistem najsavršeniji u svojoj klasi koji sve češće iznajmljujemo i ortopedima i neurolozima.

 

NAPOMENA: AKTIVACIJE SISTEMA APARATNE FIZIKALNE TERAPIJE, ULAZI U CENU ZA SVE UREDJAJE SEM ZA MAGNETNI SISTEM PEMP3. ON SE NAKNADNO NAPLAĆUJE.