Medicinske limfne drenaže ( MELID )

.

Spada u grupu medicinskih masaža  i rade  ih isključivo strukovni/dipl. fizioterapeuti . To je ona vrsta limfne drenaže koja se nažalost podrazumeva pod odomaćenim terminom „limfna drenaža“. Nažalost, mnogi je mešaju sa kozmetičkom limfnom drenažom pa tako često plate izmenjeni relaks kao medicinsku limfnu drenažu.

Dakle, ako imate problem sa oticanjem nogu, imali ste operaciju, liposukciju, bili ste onkološki pacijent ili vam jednostano otiču noge,  vaša adresa je neka  fizioterapetuska ambulanta ili ordinacija fizikalne medicine gde će se medicinski edukovano osoblje fizioterapeuta pobrinuti za vaš problem i predložiti vam vrstu limfne drenaže koja će biti najefikasnija za vaš problem.

Medicinska limfna drenaža (MELID ) prvenstveno je namenjena neutralisanju limfedema koji nisu nastali ni kao posledica hiruške intervencije, zračenja, hemoterapije, radio talasima, onkoloških intervencija a ni kao posledica liposukcije . Spada u domen medicinske rehabilitacije.

Pod limfedemom se podrazumeva otok odredjene regije na telu a najčešće na sistolnim I distalnim ekstremitetima, uzrokovan preteranim zadržavanjem limfe.

.

Indikacije za pojavu limfedema  :

 •  Osećaj zatezanja u šaci
 • Osećaj težine u ruci
 •  Osećaj težine u ruci
 • Smanjena fleksija I pokretljivost ruke
 • Urezivanje prstena u kožu prsta, urezivanje narukvice u kožu na zglobu.
 • Kod pritiska na kožu ruke , javlja se udubljenje.
 • Evidentan otok na šaci ili ruci


Činioci koji povećavaju rizik od nastanka limfedema :

 • Krvni ugrušci
 • Prekomerno pušenje
 • Šećerna bolest
 • Naglo povećanje telesne težine
 • Povreda kože I mišića
 • Prekomerna toplota
 • Uznapredovali rak u limfnim čvorovima
 • Dugi avionski letovi

.

Tretman limfedema podrazumeva primenu manuelne medicinske limfne drenaže ( MELID) , postavljanje kompresivnih bandaža (kompresivno bandažiranje) i kliničke kineziterapije.

Vežbe za razbijanje limfedema delimo u tri grupe:

1. Bazične ili osnovne vežbe za limfedem ruke,
2. Vežbe sa loptom i
3. Vežbe sa štapom.

.

.

.

U zavisnosti od STADIJUMA LIMFEDEMA ( prvi , drugi ili treći stadijum) razlikuje se I potreban broj medicinskih limfnih drenaža potrebnim za neutralisanje limfedema.

PRVI stadijum limfedema zahteva 10 do 14 dana svakodnevno se radi medicinska limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.
DRUGI stadijum limfedema zahteva 21 do 28 dana svakodnevno se radi manuelna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.
TREĆI stadijum limfedema zahteva 28 do 32 dana svakodnevno se radi manuelna limfna drenaža, kompresivno bandažiranje i kineziterapija.

.
Neutralisanju limfedema treba pristupiti što pre jer jednom napravljen edem se sve teže neutrališe što se duže bude čekalo na intervenciju medicinskih limfnih drenažama.

Medicinska limfna drenaža ( MELID) , takodje predstavlja I važan deo kod sportskih povreda , upravo zbog mogućnosti ubrzane drenaže mišića I stvaranja novih limfnih magistrala za slučaj da je prilikom sportske povrede oštećena već postojeća limfna magistrala.
Limfna drenaža se ne radi kod stanja akutnog maligniteta, određenih srčanih i bubrežnih obolenja, infekcija i upala.

<<< Smeju je izvoditi isključivo strukovni/diplomirani fizioterapeuti.>>>

Cena : 30 min / 2.500 din. 45 min / 3.500 din. 60 min / 4.000 din