Magnetna terapija

Terapija magnetskog polja je jedna od najstarijih metoda fizioterapije. Stari Grci i Kinezi spominju ovu terapiju u svojoj medicinskoj literaturi. Prvi moderan  uređaj za magnetnu terapiju konstruistan  je pre oko 100 godina, što omogućuava brojne kliničke studije u svetu sa današnje vremenske distance. Analize istraživanja su pokazala da je terapija magneto siguran,bezbolan (što je posebno bitno za naše pacijnete) i uspešan postupak koji se može koristiti u različitim poljima medicine.

Magnetna polja bazirana na različitim frekvencijama, indukciji, NF modulisan sa VF, snagom , površinom solenoida… izrazito pozitivno utiču na propusnost stanične membrane i na taj način poboljšavaju razmenu jona.

Ono na šta smo posebno ponosni u domenu magnent terapije, pored našeg magnetnom pulsatora , tu je I uredjaj za magnetnu terapiju koji je modulisan sa VF-om ( PEMP ) koji predstavlja pravu revoluciju I u mnogim segmetnima medicine pa tako I u sferi fizikalne terapije kojom se aktivno bavimo već 15. Godina.

Pojasnićemo ukratko na koji načim radi PEMP.

Pod dejstvom pulsirajućeg magnetnog polja određenog inteziteta i frekvencije, sadržaj kiseonika u tkivima se povećava i do 200% u odnosu na startne vrednosti. Istovremeno dolazi do povećanja ATP-a kao najvažnijeg izvora energije za ćelijsku aktivnost. Istovremeno sa ovim efektima dolazi do popuštanja spazma u krvnim sudovima i poboljšanja vaskularne perfuzije. Primenjuje se u ortopediji, fizijatriji, reumatologiji endokrinologiji, neurologiji, sportskoj medicini, u terapiji hroničnog bola, u prevenciji i terapiji stresnih stanja.

Magnetna terapija: Fiziloško delovanje pulsirajućeg elektromagnetnog polja (PEMP)

Postoje primarni i sekundarni efekti delovanja na organizam.

Primarni efekti :

Pospešuje kvalitetnije bio-trofičke procese svake ćelije jer ćelijska membrane postaje periodično popustljiva i na taj način sa zanemarljivim utroškom energije dolazi do snažnije ishrane ćelije. Takodje pojačava sintezu enzima i enzimsku aktivnost na ćelijskom nivou. Znatno ubrzava progresiju visokoenergetskih jedinjenja ATP-a. Povećava razmenu kiseonika i porast parcijalnog pritiska od 180- 200%. Ujednačava dinamiku izmenjenih ćelijskih procesa kao i ćelijske potencijale ćelijske membrane kod upalnih i degenerativnih promena.

Sekundarni efekti :

  • Vazodilatacija,
  • smanjenje viskoziteta krvi (antitrombotičan efekat),
  • poboljšava imunološku snagu organizma,
  • stimulacija endokrinih funkcija,
  • pomaže reparativne procese u tkivima,
  • stvaraju se brži uslovi za regeneraciju nervnog tkiva i drugih tkiva,
  • antiedematozni,
  • antiinflamatorni i sedacijski efekat.

Aplikovanjem našeg pulsatora  elektromagnetnog polja za magnetnu terapiju se neutrališe termo efekat pa se može uspešno koristiti u POSTOPERATIVNOM PROCESU zarastanja metalnih implanta i kosti kao i za ranu stimulaciju osteogeneze posle preloma kosti (zarastanja kosti preko gipsa ili neke druge imobilizacije).

Magnetna terapija u fizikalnoj terapiji ima antiedematozno i antiinflamatorno dejstvo (smanjuje otok i zapaljenje), analgetsko (smanjuje bol), ubrzanje regeneracije tkiva (zarastanje rana, preloma kostiju).