Samopomoć

„Ako zahtevaš više od života, zahtevaj više od sebe “ – Buda

Jedan manji deo naših problema, možemo sami uspešno rešavati na energetskom ili na mentalnom nivou. Jedan ne isključuje drugi. Odredjene bioenergetske tehnike pomoćiće vam da što finije izbrusite mentalne prepreke, navike , ukorenjena uverenja koja vam više ne trebaju.

————————- Stranica u pripremi