Kineziterapija

Kineziterapija je deo rahabilitacijskog procesa koja se bavi primenom vežbi u svrhu lečenja i rehabilitacije.

U Fizio Centru DUNAVSKI, kineziterapija se sprovodi INDIVIDUALNO kakav je inače naš pristup svakom pacijentu  I to kroz 3 sfere .

 • Pacijenti sa ORTOPEDSKIM PROBLEMIMA (uganuća zglobova , isčašenja, problem sa meniskusom, frakture kostiju, pre –post operativna rehabilitacija, sportske povrede…) sa glavim ciljem jačanja atrofirane u manjoj ili većoj meri , musculature,  povećava amplitude pokreta , prevencija kontraktura.
 • Pacijenti sa NEUROLOŠKIM PROBLEMIMA (povrede kičmene moždine, povrede mozga, stanja nakon moždanog udara , oštećenja perifernih nerava , polineuropatije, cerebralne paralizze I sl.
 • Pacijenti sa NEUROLOŠKIM PROBLEMIMA (najčešće se kod pacijenata srećemo sa degenerativnim I vanzglobnim reumatizmom, koks artroza, artroza kolena …) sa ciljem da se smanji bol, očuva I poboljša funkcija kičmenog stuba, zglobova I mišića.

Vežbe kineziterapije

Vežbe kineziterapije podižu mentalnu svežinu i mobilnost celog tela. Pored tog one odlično utiču na bolji san i bolji apetit. Opšte dejstvo vežbi se odnosi na stimulaciju usaglašenih funkcija izmedju  kore velikog mozga i subkortikalnih centara. One takodje  stvaraju mehaničke impulse  za endoremisiju koštanog tkiva. Pored tog što povećavaju snagu, otpornost na udare, padove takodje povećavaju i elastičnost mišića, ligamenata i zglobnih čaura.

Refleksno i lokalno dejstvo kineziterapije

Refleksno dejstvo kineziterapije se ispoljava čak i pri opštim efektima. No ovde svakako ne smemo smetnuti sa uma da vežbe mišića jedne regije indiciraju refleksno povećanje vazodiletacije i  aceleraciju metabolizma u drugoj simetričnoj, kontralateralnoj  regiji, čak i ako ta regija miruje ( konsezualna reakcija. Ovo svojstvo ljudskog tela na miološkoj ravni , koristi se često kao dopuna fizikalnoj terapiji ili kiropraktici, naročito kod grupe mišića ili kostiju koja zahteva  momentalnu imobilizaciju.

Lokalno dejstvo kineziterapije  odnosi se na brže osnaživanje traumom oslabljenih funkcionalnih  sposobnosti lokomotornog sistema , sa posebnom akcentom na:

 • brzinu,
 • snagu,
 • radijus pokreta,
 • kordinacija,
 • izdržljivost.

Odredjenim vežbama , vrši se progresivna vaskularizacija traumatoizirane regije ( npr.mišića ) što će dodatno ubrzati ishranu oštećenog tkiva I sve reparatorne postupke koji prate proces rehabilitacije.

Pravac delovanja kineziteapije pruža se kroz odredjeni broj sfera kao što su :

 1. Kod centralnog i perifernog nervnog sistema:
  Održavanje motorne šeme pokreta
  Uspostavlja adekvatnu i kvalitetnu koordinaciju
 2. Kod mišicnog sistema :
  Održava i povecava volumen mišica, povecava snagu mišica
  Popravlja ishranu mišica
  Sprecava degeneraciju mišica
  Povecava elasticnost mišica
 3. Kod koštano-zglobnog sistema:
  Sprecava promenu oblika, morfologije i strukture kostiju, sprecava dekalcifikaciju kod nedostatka oslonca pri hodu
  U decijem uzrastu sprecava nepravilan rast kostiju, nejednaku dužinu kostiju i pojavu lažnog zgloba
 4. Kod respiratornog sistema:
  Produbljuje disanje i stvara uslove za zasicenje krvi kiseonikom
  Obezbeduje bolju razmenu gasova -sprecava pojavu pneumonije kod ležecih bolesnika
  Obezbeduje bolje iskašljavanje brohijalnog sekreta

Brzo javljanje nekoj stručnoj medicinskoj ordinaciji, ambulanti, fizio centru,   nakon povrede koja najčešće kombinuje fizikalnu terapiju ( ultrazvuk, medicinske masaže, laser, elektroterapije, tens, ifs, magnetnu terapiju ) uz dodatak kineziterapije, u povredjenoj regiji  smanjuje mogućnost ostajanja ožiljaka,  skraćivanje mišića, skraćivanje ligamenata kao I zglobnih čahura, poboljšava  kvalitet reparacije tkiva. Namerno smo napisali STRUČNOJ MEDICINSKOJ AMBULANTI, FIZIO CENTRU jer ima puno onih koji su postali kineziterapeuti  jer su imali godinu dana usmerenja na fakultletu za fizičku kulturu a ne poseduju nikakvo dublje medicinsko znanje kao ni faktore rizika. Zato je uvek najbolje da imate celokpnu medicinsku paprilogoiju I da vam fizijatar ili fizioterapeut pokaže grupu vežbi za dopunu fizikalne terapije kineziterapijom POSEBNO AKO SE RADI O ATAKU AKUTNOG SNAŽNOG  BOLA jer tu se nema vremna za promašaj.