Ivan M. Dunavski, tvorac koncepta „Dunavski“

Ivan M. Dunavski,

  • Strukovni fizioterapeut,
  • Predsednik Udruženja bioenergetičara Vojvodine.
  • Bioenergetičar
  • Reiki master ( 4. stepen) 
  • Holistički kouč ( Duhovni razvoj i rast )
  • Strukovni specijalista neuro-muskularne patofiziologije ( Češka, Prag 2018),

Rođen je 1979. godine. Završio je 3 srednje škole: srednju medicinsku smer za fizioterapeuta, opšti smer medicinski tehničar i srednju muzičku školu, a diplomirao je na državnoj Muzičkoj akademiji i  Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu, smer strukovni fizioterapeut. U Pragu ( Češka republika ) je na strukovnoj  dvogodišnjoj  specijalizaciji stekao zvanje : terapijski specijalista neuro – muskularne patofizilogije.

Ljubav prema bioenergiji, terapiji zvukom i istočnjačkim masažama

Još u periodu srednje škole razvio je ljubav prema bioenergiji, duhovnom koučingu, muzikoterapiji i istočnjačkim masažama, a preko njih i ljubav prema prirodnim načinima lečenjai njihovoj filosofiji života. Uvidevši uticaj frekvencije, uticaju zvuka i bioenergije na opšte energetsko stanje čoveka, kako na njegove čakre, tako i na njegovu auru krenuo je da se razvija u pravcu prirodnog lečenja paralelno sa medicinskim obrazovanjem. Učeći na Muzičkoj akademiji o muzici, harmoniji, sadejstvu harmonskih elemenata i posredno o muzikoterapiji, shvatio je njeno značenje u istočnjačkoj medicini, posebno uticaj harmonije, disonanci, konsonanci, ritma, tempa, frekvencija i vibracija određene grupe tonova na opšti energetski  nivo.

Uvidevši kroz svoj prvi posao fizioterapeuta sada već davne 2003. godine da fizikalna terapija i generalno moderna medicina imaju mnogo nedostataka koji se manje ili više iz nekog razloga prikrivaju, odlučio je da odgovore na izvesna pitanja u vezi sa problemima pred kojima je fizikalna terapija nemoćna čak i uz najsavremeniju aparatnu terapiju, potraži u istočnjačkoj (tradicionalnoj, prirodnoj) medicini još za vreme osnovnih akademskih studija.

Imao je sreću da za vreme studija 3 godine sarađuje sa dr Sergejem Stefanovičem Karjonskim, ruskim lekarom i njegovim asistentima. Dr Stefanovič se, iako je bio lekar moderne medicine, usavršavao dugo godina na istoku, od Kine preko Japana do Indije u njihovoj prirodnoj, tradicionalnoj medicini koju je najviše forsirao u svojoj doktorskoj praksi.

Jedinstvo duše i tela

Dr Sergej Stefanovič je mnogo govorio o jedinstvu duše i tela koju moderna medicina našeg doba ne vidi jer se udaljila od prirode lečeći samo posledice ali ne i uzroke, dajući Ivanu smernice u kom pravcu da se usavršava. Ta nevidljiva veza između duše i tela Ivana Dunavskog je počela posebno da interesuje jer je razmišljao: ako otkrije tu vezu, moći će da leči uzroke da do posledica ne bi ni došlo. Istražujući svet Istoka, istočnjačke filosofije, medicine, svet energija, meridijana, čakri, odgovori su sami počeli da se pojavljuju i uzrok i posledica su počeli da budu logični.

Izazovi

Poseban izazov za njega oduvek su bili pacijenti koji su po kriterijumima klasične medicine zdravi, ali oni i dalje osećaju tegobe (strahovite bolove u ramenima, ekstremitetima, kukovima, nesanicu, strahove, depresiju, anksioznost, gubitak seksualne želje, glavobolje, abdominalne problema svih vrsta…). Dakle, oni su iz ugla klasične medicine zdravi, ali realno su bolesni. Ovde se ne misli na hipohondre, već zaista na ljude koji imaju realan problem za koji klasična medicina nema odgovor.

Ivan M. Dunavski Holistički institut Dunavski

Tvorac koncepta „DUNAVSKI“

Tvorac koncepta „DUNAVSKI“ sa svojim asistentima i saradnicima iz raznih oblasti istočnjačke tradicionalne medicine i moderne medicine od 2005. god. pa naovamo razvio je jedinstven princip dijagnostike i potpuno prirodnog lečenja.

Od 2009. do 2019. godine obučio je preko 55 fizioterapeuta, kiropraktičara, medicinskih radnika, fizijatara i masera svojim tehnikama dijagnostike i lečenja na sva 3 nivoa edukacije u kojima dominiraju istočnjačke tehnike dijagnostike od BAZIČNOG NIVOA do MASTER 2 NIVOA, u svim republikama bivše Jugoslavije (izuzev Makedonije).

stručnost, etika, iskustvo Holistički institut Dunavski

Sa svojim timom fizioterapeuta osmislio je najefikasniji ANTICELULIT program (MegluxPLUS  paket).

Osmislio je, testirao i koncipirao jednu od najprodavanijih ANTISTRES masaža, masažu DUNAVSKI, u kategoriji 1A (neenergetske masaže).

Gostujući predavač na mnogim seminarima u Crnoj Gori, Austriji, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj, kao i u mnogim ozbiljnim centrima u Srbiji za obuku masera ili doobuku fizioterapeuta.

stručnost, etika, iskustvo Holistički institut Dunavski

Shvativši kroz praksu da mora postojati izvesna veza između raznih duševnih (energetskih) stanja i problema zbog kojih dolazi do promena i teskoba na anatomsko-fiziološkom polju (psihosomatika), zaključio je da mora postojati neka uzročno-posledična veza, nešto što zatvara taj ciklus, taj krug. To nešto bila je BIOENERGIJA, odnosno kruna bioenergije: BIOENERGETSKA MASAŽA koja predstavlja sublimaciju velikog broja Orijentalnih  tradicionalnih energetskih tehnika.

Omiljeni citat:

VIVERE MILITARE EST – ŽIVETI ZNAČI BORITI SE.