Ivan M. Dunavski, tvorac koncepta „Dunavski“

Ivan M. Dunavski,

  • Visoka zdravstvena – strukovni fizioterapeut
  • Diplomirao na Muzičkoj akademiji 
  • Predsednik Udruženja bioenergetičara Vojvodine.
  • Hipnoterapeut 
  • Reiki master ( 4. stepen) 
  • Strukovni specijalista neuro-muskularne patofiziologije ( Češka, Prag )
  • Osnivač i instruktor – „Škola masaže  DUNAVSKI“ – The art of massage
  • Osnivač i predavač – “ Škola bioenergije – Dunavski „

Rođen je 1979. godine. Diplomirao je na državnoj Muzičkoj akademiji i  Visokoj zdravstvenoj školi u Beogradu, smer strukovni fizioterapeut. U Pragu ( Češka republika ) je na strukovnoj  dvogodišnjoj  specijalizaciji stekao zvanje : terapijski specijalista neuro – muskularne patofizilogije.

.

.

Ljubav istočnjačkoj medicini

Još u periodu srednje škole razvio je ljubav prema bioenergiji, muzikoterapiji i istočnjačkim masažama, a preko njih i ljubav prema prirodnim načinima lečenjai njihovoj filosofiji života. Uvidevši uticaj frekvencije, uticaju zvuka i bioenergije na opšte energetsko stanje čoveka, kako na njegove čakre, tako i na njegovu auru krenuo je da se razvija u pravcu prirodnog lečenja paralelno sa medicinskim obrazovanjem. Učeći na Muzičkoj akademiji o muzici, harmoniji, sadejstvu harmonskih elemenata i posredno o muzikoterapiji, shvatio je njeno značenje u istočnjačkoj medicini, posebno uticaj harmonije, disonanci, konsonanci, ritma, tempa, frekvencija i vibracija određene grupe tonova na opšti energetski  nivo.

Ponovni susret sa prof.dr. Radanom Džodićem

Prekrenicu u njegovom daljem razvoju u pravcu Istočnjačke medicine, odigrala je  knjiga koju je dobio od pokojonog  prof. dr. Radana Džodića, hirurga onkologa , naziv knjige je bio „Akupresura za lekare i fizioterapeute „. Zamilite u to vreme da držite u svojoj biblioteci knjigu koja promoviše Istočnjaku medicinu, protok energija, akupresurne tačke, dotiče se i bioenergije. To je u svesti klasičnog srpskog lekara pravo „svetogrdje“ na službenu medicinu.  To samo govori i veličini dr. Džodića i širini koja nedostaje većini prosečnih srpskih lekara. Uz dr. Džodića je na pravi način ušao u domen post-onkološke rehabilitacije jer je dr.Džodić bio jedan od naših najboljih hirurga onkologa, francuski djak i redovni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu iz oblasti onkološke hirurgije uradjenih preko 10.000 operacija. Takodje je bio i direktor Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Kasnija usavršavanja su išla paralelno u dva pravca. U pravcu klasične fizikalne terapije I fizioterapije u onkologiji koja je veoma specifična jer su skoro svi aparatni agensi fizioterapije zabranjeni onkološkim pacijentima.

Kao strukovni fizioterapeut, završio je mnogo medicinskih doedukacija u oblasti raznih terapija bola ( kompresivne neuralgije, diskopatije, radikulopatije) koji se odnose uglavnom na kičmu i rame. Nakon smrti profesora Džodića,  Ivan Dunavski je krenuo  u pravcu rehabilitacije onkoloških pacijenata , prvenstveno stanja nakon mastektomije ( operacija dojke ) I histerektomije ( operacija materice ).  Limfedemi koji se javljalju nakon zračenja I posle klasičnih onkoloških operacija, pacijentima predstavljaju veliki izazaov u životu I zato imamo posebne oblike limfnih drenaža  kao što su ONKOLID ( onkološke medicinske limfne drenaže ) I HILD ( medicinske limfne drenaže u postoperativnoj fazi oporavka ).

Specifičan slučaj svkakao predstavlja I mastektomija, gde nakon nje, cela strana tela na kojoj je radjena operacija počinje da se ponaša specifično. Od skraćenja pektoralnog mišića pa do veoma ozbiljnih posledica koje ako se ne leče ne vreme, mogu u potpunosti da naruše kvalitet života pacijenta. Tu prvenstvno mislimo na adhezivni kapsulitis koji se veoma često javlja nakon mastekomije I vadjenja većeg broja limfnih čvorova.

Pored redovnih obaveza u svom centru, Ivan Dunavski radi kao gostujuću predavač iz oblasti anatomije, dijagnostike akutnog bola, manuelene terapije u fizioterapiji,  terapijskih procedura u brojnim školama masaže u zemljama u okruženju.

Njegovu školu masaže završava ubedljvo najviše studenata Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, smer za fizioterapeuta što je ogroman garant stručnosti I kvaliteta edukacija. Pored edukacija za studente Medicinskog fakulteta, koncipirao je I edukacije za polaznike koji ne dolaze iz sveta medicine.

Njegovi sertifikati se nalaze doslovno na svim kontinentima sveta, čak i u Africi a do korone je imao svoju školu masaže u Češkoj I Slovačkoj.

Ivan M. Dunavski Holistički institut Dunavski

Tvorac koncepta „DUNAVSKI“

Tvorac koncepta „DUNAVSKI“ sa svojim asistentima i saradnicima iz oblasti klasične medicine ( fizioterapeuti, fizijatri, radiolozi, neurolozi ) i iz raznih oblasti istočnjačke tradicionalne medicine  od 2005. god. pa na ovamo razvio je jedinstven princip dijagnostike i potpuno prirodne pomoći.

Od 2013. do 2019. godine obučio je preko 155 fizioterapeuta, kiropraktičara, medicinskih radnika i masera svojim tehnikama dijagnostike i lečenja na sva 3 nivoa edukacije u kojima dominiraju istočnjačke tehnike dijagnostike od BAZIČNOG NIVOA do MASTER 2 NIVOA, u svim republikama bivše Jugoslavije (izuzev Makedonije).

.

.

Osmislio je, testirao i koncipirao jednu od najprodavanijih ANTISTRES masaža, masažu DUNAVSKI, u kategoriji 1A (neenergetske masaže).

stručnost, etika, iskustvo Holistički institut Dunavski

Pasionirani je nautičar I svaki seknud slobodnog vremena provodi na svom brodu. Zaljubljenik je u Dunav I Frušku goru .

Omiljeni citat:

VIVERE MILITARE EST – ŽIVETI ZNAČI BORITI SE.

.