Galvan

GALVAN – Elektroforeza leka – Ove struje izazivaju pozitivne efekte na organizam kao što su: bolja prokrvljenost, smanjenje bola, bolja ishrana tkiva, smanjenje otoka… . Koristi se kod perifernih paraliza i pareza, bursitisa, tendinitisa, entenzopatije, distrofije, hematoma, Rejno sindroma…