Dijadinamičke struje

DIJADINAMIČKE STRUJE – Veoma efikasna terapija kod bolnih stanja jer izaziva odličnu prokrvljenost, blokira bol, smanjuje kožni otpor… . Koristi se kod neuralgija, neuritisa, radikulopatija, herpes zostera, migrene, cervikalnog i lumbalnog sindroma, kontuzije, distorzije zglobova…

Poznate su po svom analgetskom dejstvu, smanjenu otoka i prokrvljavanju bolnih regija do kojih ne dopire kiseonik. Smanjuju mišićni spazam i time u velikom broju slučajeva redukuju bol. Aktivno se koriste i kod stimulacije mišića nakon dužeg mirovanja, naročito nakon odredjenih hiruških intervencija gde dolazi do blagih mišićnih atrofija.

dijadinamičke struje Holistički centar Dunavski

Dijadinamičke struje: INDIKACIJE 

 • Artroze i artritis u trenutku snažnih ataka bola
 • Sindrom cervikalnog i lumbalnog sindroma
 • Radikulopatije
 • Kontuzije
 • Subloksacije
 • Neuralgije
 • Neuritisi
 • Posttraumatske kontrakture
 • Algodistrofični sindrom ( Sudekov sindrom )
 • Poremećaj periferne cirkulacije

KONTRAINDIKACIJE

 • Graviditet
 • Krvarenja
 • Pareze nerava
 • Sve vrste paraliza
 • Akutni i subaktuni tromboflevitis
 • Zapaljenje dubokih vena
 • Kalkuloza ( kamen ) u žučnim i mokraćnim putevima

 

Fizikalna terapija