Kiropraktika

Kiropraktika i njeni koreni, kao i reikija, sežu jako daleko. Toliko daleko da se pominju još u pojedinim Grčkim spisima pa po nekim izvorima i ranije.

Postoji tendencija prisvajanja kiropraktike od strane Amerikanaca , kao da je njihova veština, medjutim koren, tehnike i bazični postulati u dijagnostici i terapiji dolaze još iz stare KINE kao i ogroman deo tradicionalne medicine starog sveta.

Spisi Herodota koji je odredjene probleme kod ljudi rešavao takodje odredjenim kiropraktičarskim manipulacijama ( mada je termin „ manupulacija„ pogrešno preveden u našoj zemlji, jer manupluacija znači obmana) oduvek su imali odredjenu odbojnost za Aristotela .

Grčki filosof Aristotel je bio prilično skeptičan prema tehnikama Herodota koji je kombinovao kiropraktiku (hiropraktiku, osteopatiju) i bioenergiju, jer je od staraca pravio mladiće i tako im previše produživao život.

Mi se naravno nećemo zanositi previše antičkim mitovima i legendama, već ćemo vas na tereapijama kroz kiropraktiku provesti sa jedne naučne, medicinske osnove.

Kad čujete kiropraktičara, čućete da je kičma kriva za 90% bolesti u organizmu. Kada čujete bioenergetičara, takodje  čućete isti procenat samo je  sada bioenergija dominantna na tih 90 % .

Isto to čućete ako razgovarate sa neurologom, samo je na statistika od 90% vezana za nerve a ne za kiropraktiku ili bioenergiju. Tako da , nemojte puno da verujete „ statistici „ , diplomama, sertifikatima, doktoratima. Svi smo svedoci kako se to danas lako može pribaviti. Verujte SEBI i SVOM OSEĆAJU. Probajte par terapija kod jednih, drugih , trećih i sami ćete videti kome najviše možete verovati i od koga vam je najbolje bilo.

kiropraktiva Holistički institut Dunavski

Alternativna metoda lečenja

Kiropraktika je alternativna metoda lečenja koja se bavi reverzibilnim hipofunkcijama zglobova kičme, sistolnih i distalnih ekstremiteta kao i uzroka koja tako izmešteni zglobovi imaju za posledicu na normalan rad pojedinih organa, odnosno organizma u celini.

Funkcionalna blokada zgloba skoro uvek je praćena smanjenim radijusom pokreta, retko potpunom nepokretljivošću. Uz ograničenost u pokretljivosti zgloba, kao po pravilu uvek je prisutan spazmatičan bol u regiji pripadnog mišića a neurološke promene u zglobu, jasno se prenose nervnim putem na čitavu regiju tog dela tela npr. Uklještenje brahiradijalnog nerva  može prizvesti bol u regiji humeralne regije a onda taj isti bol može da zrači čak i do prstiju na ruci.

Funkcionalni poremećaj smanjene pokretljivosti zgloba se u stručnoj terminologiji naziva segmentnom ili perifernom disfunkcijom zgloba.

Smanjena pokretljivost odredjenih delova kičme koja za posledicu ima  bolove  kako u zglobovima, tako I u mišićima,  može se tumačiti na više načina a najčešći razlozi su :

 1. Dikretna ili indirektna trauma ( mišićni spazam)
 2. Dugotrajno sedenje ispred računara ili generalno dugo vremena u nepravilnom položaju.
 3. Iznenadni, snažni I brzi pokretni koje u trenutku dovode zglob do maksimalnih radijalnih granica

Osim na bolna ramena, vrat, ledja, porećaj u pozicioniranju pršljenova I ono što taj momenat ima za posledicu često se reflektuje I na

 • migrenozne glavobolje,
 • vertiga ( vrtoglavice)
 • neuralgije,
 • trnjenje u prstima,
 • neke vrste bolova u regiji sternuma,
 • išijas,
 • diskopatija ( poremećaj vertebralnih diskova ).

Sva ova bolna stanja I tegobe u različitim sistemima organa mogu biti posledica reverzibilnih poremećaja u kičmi ili poremećene funkcije perifernih nerava.

kiropraktiva Holistički institut Dunavski

Moramo napomenuti da se kiropraktika NE BAVI strukturnim, upalnim, degenerativnim poremećajima koštano – mišićnog sistema. Organska oboljenja nisu focus delovanja kiripraktike jer je tu kiropraktika nemoćna. U ovim slučajevima se može koristiti za saniranje  funkcionalnih ograničenosti u koštano-mišićnoj sferi koje su nastale kao posledica dominantne bolesti I tu kiropraktika ima palijativnu primenu.

KONTRAINDIKACIJE ZA KIROPRAKTIČARSKU TERAPIJU

 • Teške endogene depresije
 • Osteomalacija
 • Psorijatični artritis
 • Primarni tumori I metastaze na kostima
 • Progresivna osteoporoza
 • Traume koštano-mišićnog sistema  sa frakturama, luksacijama, oštećenjima zglobne capsule,
 • Hipermobilitet zglobova
 • Nestabilna vratna kičma sa reumatoidnim artritisom
 • Akutna zapaljenska stanja kičme
 • Anomalije arterije vertebralis ili čak samo sumnja na njih

DA LI SU BOLNE KIROTERAPIJE ?

Kiropraktičarske terapije UGLAVNOM nisu bolne, sem ako ne vraćamo neki pršljen na svoju poziciju sa koje se repozicionirao usled:

 • pada na treningu,
 • udara,
 • saobraćajne nesreće
 • ili odredjena grupa problema vezanih za diskus herniju u poodmakloj fazi.

Ako postoji DISKUS HERNIJA, protruzija ili prolaps, ove promene dovode do pritiska na koren nerva, dovodeći zatim do neuro endokrino patofizioloskog odgovora, odnosno do lučenja tkivnih hormona koji deluju na okolna tkiva reflektujući  odredjene simtome, a primarno simptom bola, koji je kod diskus hernije može biti veoma jakog intenziteta.

Diskus hernija

Diskus hernija se najčešće javlja dorsolateralno, prema intervertebralnom otvoru, ili ređe dorsomedialno prema kičmenom kanalu. Svaka hernijacija dovodi do mikrosubluksacije (pomeranja) apofiznih zglobova odgovarajućeg segmenta. Bliski kontakt apofiznih zglobova sa nervnim korenom u predelu intervertebralnog otvora, takođe objašnjava nastanak iritacije (draženja), ili kompresije (pritiska) na koren. Manuelna mobilizacija kičmenog stuba primenjuje se ovde kao primarna metoda u akutnom stadijumu bolesti. Pored manuelne mobilizacije mekog tkiva lumbalne regije, deblokade apofizarnih zglobova, deblokade sakroilijačnih zglobova, repozicije pomerenog pršljena, neophodna je i antizapaljenska terapija.

Pored diskus hernije, za subluksacije (izmeštanje) intervertebralnih zglobova, koje mogu biti uzrok akutnog bola u nekom delu kičme mnogo češće nego discus hernia, kiropraktika je apsolutna terapija izbora.

Sve ostalo je potpuno bezbolno I bezopasno. No, kod izvesnog broja pacijenata u period od 24h, mogu se javiti izvesne neretko I bolne reakcije na prvu terapiju, tako da kao I u fizikalnij terapiji, prva terapija ponekad može biti kontraindikovana.

Nekada bolovi nakon prve kiroterapije mogu biti jači od onog bola koji se javljao nakon odlaska na prvu terapiju koji može potrajati 2-3 dana sa regresijom u koeficijentu bola ali to je najnormalnija stvar. Nekada primite vakcinu pa imate reakciju na nju.

KOLIKO JE POTREBNO KIROTERAPIJA?

Broj potrebnih terapija kao I u svim  medicinskim granama , predstavlja individualnu stvar koja zavisi od pacijenta do pacijenta. Od opšteg stanja organizma, sistema organa koji se nalaze oko bolne regije, uznapredovalosti problema (akutna ili hronična faza), pridržavanja pacijenta saveta koje mu daje kiropraktičar.

Obzirom da ni kiropraktika nije savršena I potpuna za sferu na koju je projektovana, mi u Fizio centru DUNAVSKI, intezivno korisitimo u kombinaciji sa kiropraktikom I našu modernu aparaturu za fizikalne terapije ( ultrazvuk, laser, ifs, magnetnu terapiju, ems, tens, medicinske masaže). Time dokazano povećavamo stepen izlečenja kao I vreme koje je potrebno sa izlečenje.

PRECIZNA DIJAGNOSTIKA JE PUT KA PRAVOJ TERAPIJI

Pre terapije uglavnom je  potrebno uraditi RTG  snimak ili snimak magnetne rezonance, izveštaj radiologa, biohemijska laboratorija, evenutalno dijagnostika drugih specijalnosti kako bi se isključili evenutalnu tumori I prateće patologije na koje se posumlja u startu  a onda postaviti dijagnozu FIZIJATRA .

Što je dijagnoza preciznija , to će I terapija biti uspešna. Napisali smo dijagnozu fizijatra. Jer u 70% slučajeva sa kojima smo imali kontakta, dijagnoze koje su postavljali lekari opšte prakse , bili su pogrešni. A to povlači za sobom I pogrešnu terapiju što implicira  nezadovoljstvo ili pogoršano stanje pacijenata. I to NE NAŠOM KRIVICOM. Jer kada u startu pogrešno skrenete sa puta signalizacijom koju nam je dao lekar opšte prakse (pogrešna dijagnoza), teško da ćete na kraju stići tamo gde I mi I vi želite (put izlečenja, put ozdravljenja).

Obzirom da smo 15 godina u struci (fizikalna terapija, 33 vrste masaža, kiropraktika, kineziterapija, bioenergija), posedujemo puno iskustva u radu sa pacijentima i njihovim najčešćim problemima sa kojima se javljanju. Na osnovu tog iskustva, zadnjih godina sami dijagnostikujemo I odredjujemo terapiju. Osim ukoliko se ne radi o nekom atipičnom obliku. Tada posredno ili neposredno saradjujemo sa par lekara raznih specijalnosti koji pokrivaju naš domen delovanja. U kontatku sa njima preciznije razdradjujemo svaki segment terapije odnosno vašeg napretka u Fizio centru Dunavski.